Ginza Core


Ginza Core, Tokyo

photos: Junko Nagata