Ginza Core

Ginza Core, Tokyo

photos: Junko Nagata