Travel to Japan

JAPANESE ART

"Tanabata Festival". Toyohara Chikanobu 豊原周延 (1838–1912)
“Tanabata Festival”. Toyohara Chikanobu 豊原周延 (1838–1912)